Automatisert og effektiv teknologi

KAEFER Energy tilbyr robotiserte tjenester tilknyttet ISO-fagene, med målsetning om å påvirke og endre tradisjonelle metoder til mer automatisert og effektiv teknologi. Å integrere robotisert teknologi i ISO-leveransene har betydelige positive innvirkninger på ulike operative aspekter innen sikkerhet, effektivitet, forbedringer og kostnad. Bruk av robotiserte tjenester bidrar også til å redusere risikoen for manuelt arbeid i farlige eller krevende miljøer. Integrering av roboter har i tillegg langsiktig bærekraftperspektiv og redusert miljøpåvirkning i form av mindre avfall, optimalisering av energiforbruk og bedre ressursutnyttelse.

Tjenester

Sikre, bærekraftige og effektive driftsaktiviteter

KAEFER Energy leverer robotiserte løsninger innen inspeksjon og vedlikehold, spesielt rettet mot overflatefaget. Vi har utført suksessfulle robotiseringsprosjekter innen ultrahøytrykkspyling og sandblåsing, i hovedsak forbehandling og klargjøring av store mengder overflater på tanker, rør og dekk som skal males. Verdien av å benytte robot i forbehandlingsfasen ser vi igjen ved å sikre jevnere kvalitet, samt optimal gjennomføring av arbeidet. Vi har også erfaring med bruk av roboter utstyrt med avanserte sensorer og kameraer for grundigere inspeksjon av overflater, samt kunne identifisere skader eller feil. Dette bidrar til å oppdage potensielle problemer tidlig, samt redusere risiko for uventede feil.

I områder som KAEFER Energy til daglig opererer i, ser vi fortsatt begrensinger relatert til robotbruk, men KAEFER Energy arbeider målrettet for at våre tjenester, utover overflatebehandling i større grad utføres ved hjelp av roboter. Omfanget vil gradvis utvides til isolering, stillas, inspeksjon og andre tjenester.

    Vi har solid erfaring med denne robotløsningen som benyttes både til forbehandling og inspeksjon. Teknologien har en unik evne til å navigere i krevende og vanskelig tilgjengelige områder. Utfører sandblåsing, lavtrykks- og høytrykksvask.

    Robotisert overflatebehandling innen vannjetting og sandblåsing i hovedsak på utvendig rør. Eventuelle behov for vask av innvendige rør, tilbyr vi ulike robotiserte løsninger i dialog med våre prosjekter og kunde.

    Robot spesielt egnet for UHT og sandblåsing i små og store tanker. Vi tilbyr spesialutviklet sandblåsingsrobot, plassert på et modulært skinnesystem, som styres av operatør utenfor tanken hvor selve sandblåsingen foregår. Utstyrt med kamera og sensor for sikker og nøyaktig operasjon.

    Robotløsning som håndterer effektive og sikre rivingsoppgaver ved hjelp av hamring eller UHT (Ultrahøytrykk) vannjetting.

    Spesielt egnet for vedlikehold av tanker, hvor selve påføringen av malingsbelegget utføres med robot.

Let’s talk

ben.liu@kaefer.no

+47 415 28 116

Ben Liu

Avdelingsleder robotiserte tjenester

Kontaktskjema

keyboard_arrow_up