Bransjer

KAEFER Energy har lang erfaring og tung kompetanse innen leveranse av våre tjenester til utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter. KAEFER Energy tilbyr ekspertise til energibransjen gjennom alle prosjektfaser, innen disiplinene isolering, stillas, tilkomst, overflate, innredning, samt ingeniørtjenester tilknyttet alle våre fag.

KAEFER Energys tar opparbeidet erfaring og kunnskap fra olje- og gassvirksomheten inn i fremtidige, bærekraftige bransjer. Vi har sterk kunnskap om hvordan oppnår effektivt samarbeid med andre aktører på komplekse anlegg, i tillegg til å benytte oss av teknologi og arbeidsmetoder som gir mest mulig merverdi for kunde.

Olje og gass

KAEFER Energy utfører store utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter til olje- og gassindustrien, on- og offshore. Vi tilbyr ekspertise gjennom alle prosjektfaser innen disiplinene: isolering, stillas, tilkomstteknikk, overflatebehandling, innredning og engineering.
Arrow
icon

Offshore-vind

KAEFER Energy har omfattende erfaring og kompetanse relatert til nybygg- og vedlikeholdsprosjekter innen offshore-industri. Gode materialvalg og høy ekspertise innen vårt tjenestespekter ivaretar og beskytter vindinstallasjoner og -innretninger i tøffe…
Arrow
icon

Biogass

Gjennom tidligere og løpende kontrakter på ulike produksjon- og prosessanlegg har KAEFER Energy opparbeidet seg verdifull kunnskap innen ulike spesifikasjoner og materialvalg. Vår kunnskap og erfaring på anlegg gir muligheter…
Arrow
icon

CCS

KAEFER Energy tar del i det grønne skifte og leverer tjenester til karbonfangsanlegg, som blant annet Norges største industriklimaprosjekt Northern Light. Norcem sin sementfabrikk er en av de første anlegg…
Arrow
icon
keyboard_arrow_up