Let’s talk sustainability

Bærekraftig utvikling betyr å ta ansvarlige forretningsbeslutninger som skaper verdier, samtidig som de skal beskytte miljøet og bidra til samfunnets beste.

Vi tar ansvar!

KAEFER som konsern gir tydelige føringer innen bærekraft. I tillegg gjør vi i KAEFER Energy egne prioriteringer og kampanjer relatert til ESG (Environmental, Social og Goverance) og FNs Bærekraftsmål med fokus på Human Rights og redusere CO2-utslipp.

KAEFER Energy ESG- og bærekraftsoversikt

Rapporten fremhever våre bærekraftsprestasjoner i 2022, inkludert de som påvirker miljøet, våre ansatte, kunder, investorer og lokalsamfunn vi opererer i. Les rapporten her. 

Bærekraft i vår industri

KAEFER Energy er en pådriver for bærekraftig utvikling i bransjen vår. Våre tjenester og produkter har en direkte innvirkning på effektivitet, produktivitet og tilgjengelighet. KAEFER Energys daglige bærekrafttiltak og -løsninger fører til forlenget levetid av våre kunders anlegg og utstyr, i tillegg til at livssykluskostnadene reduseres. Med våre løsninger og leveranser bidrar vi til at våre kunder reduserer sitt miljøavtrykk og når sine bærekraftsmål.

Våre bærekraftstiltak

Isolasjonssystemløsninger for optimal energisparing, økt effektivitet i leveranser ved hjelp av roboter, samt ny teknologi for å avdekke korrosjon under isolasjon er bare noen av KAEFER Energys daglige bærekrafttiltak og -løsninger.

En av våre styrker er LEAN-metodikk og digitale løsninger, som gjør at vi styrke våre leveranser ytterlige og tilfører økt kundeverdi (HMS, kvalitet, kostnad og plan).

Prinsipper

Etikk og etterlevelse

I KAEFER Energy skal alle aktiviteter gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og interne retningslinjer for etikk. Det er hver enkelt sitt ansvar å etterleve dette. KAEFER-konsernet er opptatt av bærekraftig utvikling og utarbeider i den forbindelse en årlig bærekraftsrapport.

KAEFER Code of Business Conduct

Last ned

KAEFER Human Rights Policy

KAEFER Sustainability ESG Policy

Last ned

KAEFER Supplier Code of Conduct

Last ned

KAEFER Bærekraftsrapport

General Conditions of Purchase

Last ned

KAEFER Energy Bærekraftsrapport

Last ned

Åpenhetsloven

I KAEFER Energy skal vi sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden. Åpenhetsloven synliggjør hvordan vi som bedrift tar hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

KAEFER Energy Transparency Report

Last ned

keyboard_arrow_up