Produkter

ENERGY Products® er navnet på produktserien til KAEFER Energy.

Isoleringsprodukter

KAEFER Energy tilbyr produkter innen isolering relatert til varme, kulde, støy og mantling og kapsling. Flere av våre prosjekter består…
Arrow
icon

Stillas- og løfteprodukter

Utvikling av stillas- og løfteprodukter oppstår gjerne i sammenheng med at prosjektpersonellet har et behov eller utfordring innen tilkomst som…
Arrow
icon

Innredningsprodukter

KAEFER Energy har lang erfaring innen innredning- og arkitektarbeid, og innehar høy kompetanse om funksjonalitet relatert til møbler og gulv,…
Arrow
icon
Rør

Vår produktserie

ENERGY Products®

ENERGY Products® er navnet på produktserien til KAEFER Energy. Produktene er utviklet i samarbeid med våre operative enheter innen isolering, tilkomst, overflate og innredning.

Også engineering er en viktig del av dette samarbeidet. Våre ingeniører arbeider i et innovativt og inspirerende miljø og bidrar til økt kompetanse og videreutvikling av ferdigheter og kunnskap. KAEFER Energy bruker betydelige ressurser på teknologiutvikling innen våre fagområder, ofte i samarbeid med kunder og leverandører. Kommunikasjon med operatører ute på anlegg er også et viktig verktøy for å kunne fange opp ideer og innspill, og dette bidrar til ytterligere innovativ tenking med utvikling av nye produkter som bidrar til forbedrede egenskaper, også innen HMS, kost og effektivitet.

Produkter innen passiv brannbeskyttelse og kombinasjonsklasser

‍Flere av våre utviklingsprosjekter består i utvikling av nye branntekniske løsninger og produkter. Nye produkter av denne typen krever omfattende testing. I tillegg til brann- og eksplosjonstesting må det også gjennomføres andre tester for å dokumentere egenskaper knyttet til termisk isolasjon, støydemping og korrosjonsbeskyttende egenskaper for å kunne håndtere kombinasjonsklasser.

Støy, varme og vibrasjon

‍Utvikling og forbedringer av metoder og utstyr er også et viktig satsingsområde hos oss. Ofte er slike prosjekter basert på å oppnå forbedrede HMS-egenskaper. Støy, varme og vibrasjon er blant de største kildene til skader og sykdom i prosessindustrien og våre disipliner er blant de yrkesgrupper som er mest utsatt.

Studier

KAEFER Energy benytter markedsledende programvare for å analysere og visualisere problemområder. KAEFER Energy har utstyr og kompetanse til å evaluere energitap på isolerte objekter. Det er samfunnsøkonomisk ønskelig å begrense energiforbruket og de aller fleste virksomheter kan redusere sitt energiforbruk med begrensede investeringer.

keyboard_arrow_up