Styrker levetid på anlegg og utstyr

KA­E­FER Energy er en tung og lang­sik­tig ak­tør i energimar­ke­det, med man­ge års er­fa­ring og kunnskap innen isolering.  Vi er i særstilling når det kommer til å løse komplekse og omfattende utfordringer innen isolering, som er avgjørende for stabile driftsforhold, energieffektivisering, sikkerhet, redusert vedlikehold og forlenget levetid på kundens installasjoner og anlegg.

KAEFER Energy utvikler kontinuerlig effektive isolasjonsløsninger for å beskytte og sikre anleggsintegritet mot korrosjon under isolasjon, samt branntekniske løsninger som er en viktig del av sikkerhetssystemet på anleggene.

Tjenester

Sikre, effektive og energivennlige løsninger

KAEFER Energy utvikler kontinuerlig effektive isolasjonsløsninger for å beskytte og sikre anleggsintegritet mot korrosjon under isolasjon, samt branntekniske løsninger som er en viktig del av sikkerhetssystemet på anleggene. Vi benytter også energieffektiviseringsprogrammer for å beregne energisparingstiltak. Effektive produksjonsprosesser innen isolasjon er en målsetning, og vi har nå lansert en applikasjon for digital jobbsetting og oppmåling av isolasjonskasser. Basert på vår erfaring er KAEFER Energy i særstilling når det kommer til å løse komplekse og omfattende utfordringer innen isolering.

    Som en del av våre energieffektiviseringsprogrammer kan KAEFER Energy kartlegge varmetap. Høy romtemperatur i tekniske rom på grunn av uisolerte ventiler, pumper, flenser, filtre etc. kan gi høye og unødvendige energikostnader. Dette kan også føre til driftsproblemer og redusere levetiden på automatikk og annet utstyr. KAEFER Energy kartlegger varmetap gjennom bruk av termografi, hvor data legges inn i et eget-utviklet program for å beregne energisparingstiltak for tekniske rom. Et av tiltakene for effektiv isolering, er blant annet skreddersydde og fleksible isoalsjonsputer på ventiler, pumper og varmt utstyr. Det legges opp til enkel tilgang for inspeksjon, samt ingen vedlikeholdskostnader.

    Varme og kulde, i tillegg til LNG

    Vi produserer alt fra store serier til de mest avanserte enkeltdeler som kasser, lydkassetter, korrugerte plater m.m.

    Digital oppmåling av kasser

    Glassfiberarmert polyester kan benyttes som et alternativ til rustfritt stål for kapsling av isolasjonsmateriell.

Let’s talk

oystein.lea@kaefer.no

+47 454 11 565

Øystein Lea

Leder Engineering & Planning

Kontaktskjema

keyboard_arrow_up