Nyheter

ONS22

Nyhet

ONS 22 ble en suksess!

Filters
Anlegg

Nyhet

Effektiv metode for renovering av kalde rør i drift

Drifts­an­legg ut­styrt med kal­de rør (kryo-rør) kan inne­ha tem­pe­ra­tu­rer ned i -160°C. Av­iso­le­res iso­la­sjo­nen på rø­re­ne mens dis­se er i drift, vil det umid­del

Robot

Nyhet

Robot ved utførelse av blåserensing

KA­E­FER Energys auto­no­me ro­bot er ut­vik­let i Au­st­ra­lia og kan blå­se­ren­se alt i fra tan­ker og bro­er, også i kom­plek­se og far­li­ge om­rå­der. Selv står ope­ra

Let's talk change logo

Nyhet

Besøk oss på ONS 2022!

KAEFER Energy ønsker velkommen til vår flotte stand i hall 9-9640. Verden er i endring, og vi i KAEFER Energy tilpasser oss og ser fremover, og satser på bærekraftige energinæringer, i tillegg ti

Nærinsminister

Nyhet

KAEFER Energy fikk Næringsministeren på besøk

Alle bedriftene han besøkte er en viktig del av det grønne skiftet, og i disse dager lanserer han ifølge Aftenbladet begrepet «Made in Norway». Hensikten er å synliggjøre merverdien som norske

Nyhetsbrev
Meny