Vedlikeholdsvennlige løsninger som forlenger levetiden på anlegg

KAEFER Energy tilbyr engineering- og planleggingsløsninger innen alle våre fagområder: isolering, overflate, passiv brannbeskyttelse (PBB), stillas, tilkomst og innredning. Gjennom lang erfaring fra store utbyggings-, modifikasjons- og vedlikeholdsprosjekter har våre dyktige ingeniører utviklet gode systemer og høy kompetanse innen alle fase og prosesser av et prosjekt.

 

Sikre og bærekraftige løsninger

Bærekraftige engineering-løsninger relatert til våre disipliner er et mål i seg selv, og vi har blant annet utviklet en applikasjon som analyserer og utbedrer energitap. Vi anvender teknologi og metoder som bidrar til forbedring innen HMS og kvalitet, samt robotiserte løsninger innen blåserensing som skal sikre gode og effektive arbeidsforhold. Våre ingeniører er opptatt av digitale løsninger som skal bidra i arbeidet for standardiserte engineerings-prosesser relatert til våre disipliner, hvor formålet er å styrke og effektivisere engineering-leveranser til kundene våre. I alle faser av engineering- og tekniske tjenester følger det tilhørende parallelle planleggingsaktiviteter.

Korrosjon under isolasjon ved hjelp av målrettede sensorer   

En av industriens største utfordringer er korrosjon under isolasjon. KAEFER Energy har konstant søkelys på bedre løsninger for å håndtere og forhindre KUI. Målsetningen for våre ingeniører vil alltid være et forebyggende design med fokus på KUI-problematikk, med bruk av preventive vedlikeholdsløsninger. Et eksempel på dette er våre pågående studieprosjekter som ved hjelp av sensorteknologi indikerer fare for korrosjon. Våre testresultater viser seg å gi suksessfulle og dokumenterte resultater i arbeidet for et mer forutsigbart vedlikehold.

Tjenester

Engineering til energibransjen

Mye av KAEFER Energy sitt ingeniørarbeid inngår i våre langsiktige vedlikeholdskontrakter på ulike olje- og gassinstallasjoner, i tillegg til prosjekter som omfatter hele energibransjen. Alt i fra utvikling og planlegging av gode og sikre tekniske løsninger innen isolering og overflatebeskyttelse, til også å innebefatte sikkerhetssystemer innen passiv brannbeskyttelse.

    Studier og konseptutvikling, simulering og beregning av isolasjons- og branntekniske løsninger, vurdere alternative løsninger, produktforbedringer og -utvikling, metodebeskrivelse, rådgivning og design

    Tekniske prosedyrer basert på spesifikasjoner, utvikling av design fram til konstruksjon

    Utarbeidelse av jobbkort, materialuttak og oppfølging av leveranser

    Mekanisk ferdigstillelse, tilstandsvurdering, kvalitetskontroll og inspeksjon

    Dokumentasjon og LCI

Let’s talk

oystein.lea@kaefer.no

+47 454 11 565

Øystein Lea

Leder Engineering & Planning

Kontaktskjema

keyboard_arrow_up