Om oss

Vi bidrar til økt energieffektivitet og forlenger levetiden på kundens anlegg

KAEFER Energy er del av KAEFER Group, et av Europas største entreprenørselskaper. Konsernet omsetter for 26 milliarder kroner og har 30 000 ansatte over hele verden.

KAEFER Energy er et ledende ISO-selskap rettet mot energibransjen. KAEFER Energy omsetter for nærmere 2,5 milliarder kroner, med store utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter. Med mange års erfaring og kompetanse, tilbyr vi ekspertise gjennom alle prosjektfaser innen disiplinene: isolering, stillas, tilkomstteknikk, overflatebehandling, innredning og engineering.

Visjon, misjon & strategi

KAEFER Energy skal være den beste bedriften for våre kunder og ansatte

Misjon

I KAEFER Energy jobber vi hver dag for å være den mest pålitelige og effektive leverandøren av tekniske industrielle tjenester. Vi bidrar til økt energieffektivitet og forlenger levetiden på kundens anlegg.

Let’s talk people

KAEFER Energy sin største styrke er våre ansatte.  I vår bedrift skal hver enkelt medarbeider få utvikle og bruke sitt potensial gjennom opplæring, involvering og medvirkning. Vi skal gjøre hverandre gode.

Let’s talk operations

KAEFER Energy benytter LEAN-metodikk og digitale løsninger for å styrke våre leveranser slik at kundeverdien øker.

Let’s talk future

KAEFER Energy skal være en pådriver for bærekraftig utvikling og anvende den fremste teknologien og de beste metodene.

Helse

Helse, miljø og sikkerhet (HMSK)

HMSK & Risiko er KAEFER Energys viktigste fokusområde. Alle våre ansatte skal kjenne seg trygge på sin arbeidsplass og komme uskadd hjem etter dagens innsats. KAEFER Energy er sertifisert i henhold til: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. KAEFER Energys styringssystem oppfyller kravene i norske lover og forskrifter. Selskapet er prekvalifisert i Magnet JQS som er en felles kvalifiseringsordning for oljeindustrien, samt i Achilles.

Vår nullfilosofi er:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

 • Alle skal etterleve gjeldende lover og regler
 • Vi skal forebygge og unngå skader på mennesker, materiell og miljø
 • Vi skal være sikret mot kriminelle handlinger (mot mennesker, eiendom og systemer)
 • Vi skal alltid ha fokus på risikoidentifisering og tilhørende risikoreduserende tiltak
 • Alle har rett og plikt til å bryte inn i, og om nødvendig stoppe arbeid som skaper fare for liv og helse
 • Vi skal overvåke og følge opp arbeidshelsen til ansatte, og jobbe forebyggende for å hindre arbeidsrelaterte skader og sykdommer
 • Vårt arbeid og våre produkter skal til enhver tid tilfredsstille den avtalte kvalitet
 • Vi skal drive kontinuerlig forbedring av kvalitetssikringssystemet
 • Vi skal sikre god kommunikasjon og medvirkning fra personell i hele organisasjonen

Leanreisen

Lean-reisen

KAEFER Energy sin hovedmålsetning er å være den beste bedriften for våre kunder og ansatte. Dette innebærer blant annet at vi er på en kontinuerlig forbedringsreise der formålet er å skape merverdi for våre kunder og ansatte. Dette gjør vi gjennom å jobbe smart, sikkert, levere god kvalitet og gjennom planoppnåelse, – alt på en kostnadseffektiv måte.

 • Lean bidrar til økt kundeverdi gjennom kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser.
 • Trygt og sunt arbeidsmiljø, standardiserte prosesser, økt effektivitet og konkuranseevne.
 • KAEFER Energy har mottatt priser for sitt Lean-arbeid, blant ble vi tildelt «Årets Lean-pris»
ansatte

Digitalisering

Digitalisering

Vårt ultimate mål med digitalisering i KAEFER Energy er at «Vi skal la datamaskinene gjøre det de er gode på, slik at menneskene kan fokusere på det de er best på. Følgende pågående digitaliseringsprosjekter:

DPMS er en digital løsning for prosjektstyring som skal sikre en mer effektiv og sømløs hverdag for alle involverte parter i prosjekt. Ved bruk av nettbrett i felt får vi sanntidsinformasjon fra inspeksjoner, samt daglig logg direkte i systemet. Dette gjør informasjon lett tilgjengelig og økt tidsbesparelse.

RPA er robotiserte dataprosesser som kan utføre enkle transaksjonsbaserte oppgaver. Våre første RPA-prosesser er allerede satt ut i produksjon i KAEFER Energy. Målet med RPA-prosjektet er å frigjøre våre ansattes tid til å jobbe med mer verdiskapende arbeid.

Analytisk plattform henter data fra alle våre ulike datakilder, automatisk strukturere og kategorisere data, og tilgjengeliggjøre denne igjennom Dashbord og elektroniske rapporter.

Digitalisering
keyboard_arrow_up