Stillas- og løfteprodukter

Utvikling av stillas- og løfteprodukter oppstår gjerne i sammenheng med at prosjektpersonellet har et behov eller utfordring innen tilkomst som det er nødvendig å finne en løsning på. KAEFER Energy tilbyr flere produkter relatert til stillas, både løftearrangement og opphengssaks.

Kontinuerlig dialog med operatører i felt er et viktig verktøy for å fange opp ideer og innspill til utvikling av nye stillasprodukter med forbedrende og effektive egenskaper, også innen HMS.

EnergyGrip

Stillas- og løfteprodukter

ENERGY Grip™

Nye installasjoner og plattformer benytter seg i større grad av RHS-profiler (firkantstruktur) i stål. Det finnes i dag stillassakser for oppheng i H-profiler som ikke fungerer på RHS-profiler. ENE

EnergyRig

Stillas- og løfteprodukter

ENERGY Rig™

Tradisjonelt har riggarrangement (løftebukker) bestått av stillasmateriell, hvor løftepunktene plasseres på vanger/vangeryttere. Denne løsningen kan være begrenset i forhold til vektberegning og

EnergyShelter

Stillas- og løfteprodukter

ENERGY Shelter™

KAEFER Energy har utviklet ENERGY Shelter™, et vanntett og slitesterkt telt som beskytter arbeidsoperasjoner, utstyr og materiell mot vær og vind. Teltet kan også tilpasses mot risikoutsatte arbei

Let’s talk

rune.eiane@kaefer.no

+47 901 03 235

Rune Eiane

Leder Utstyrsbase

Kontaktskjema

keyboard_arrow_up