Maintenance-friendly solutions for extended lifetime on facilities

KAEFER Energy offers engineering and planning solutions within all our core disciplines: insulation, surface protection, passive fire protection (PBB), scaffolding, rope access and interior outfitting. Through extensive experience from large new build-, modification and maintenance projects, our skilled engineers have developed systems and expertise within all phases and processes of a project.

 

Sustainable engineering solutions

Bærekraftige engineering-løsninger relatert til våre disipliner er et mål i seg selv, og vi har blant annet utviklet en applikasjon som analyserer og utbedrer energitap. Vi anvender teknologi og metoder som bidrar til forbedring innen HMS og kvalitet, samt robotiserte løsninger innen blåserensing som skal sikre gode og effektive arbeidsforhold. Våre ingeniører er opptatt av digitale løsninger som skal bidra i arbeidet for standardiserte engineerings-prosesser relatert til våre disipliner, hvor formålet er å styrke og effektivisere engineering-leveranser til kundene våre. I alle faser av engineering- og tekniske tjenester følger det tilhørende parallelle planleggingsaktiviteter.

Korrosjon under isolasjon ved hjelp av målrettede sensorer   

En av industriens største utfordringer er korrosjon under isolasjon. KAEFER Energy har konstant søkelys på bedre løsninger for å håndtere og forhindre KUI. Målsetningen for våre ingeniører vil alltid være et forebyggende design med fokus på KUI-problematikk, med bruk av preventive vedlikeholdsløsninger. Et eksempel på dette er våre pågående studieprosjekter som ved hjelp av sensorteknologi indikerer fare for korrosjon. Våre testresultater viser seg å gi suksessfulle og dokumenterte resultater i arbeidet for et mer forutsigbart vedlikehold.

Services

Engineering to the energy industry

Mye av KAEFER Energy sitt ingeniørarbeid inngår i våre langsiktige vedlikeholdskontrakter på ulike olje- og gassinstallasjoner, i tillegg til prosjekter som omfatter hele energibransjen. Alt i fra utvikling og planlegging av gode og sikre tekniske løsninger innen isolering og overflatebeskyttelse, til også å innebefatte sikkerhetssystemer innen passiv brannbeskyttelse.

    Studier og konseptutvikling, simulering og beregning av isolasjons- og branntekniske løsninger, vurdere alternative løsninger, produktforbedringer og -utvikling, metodebeskrivelse, rådgivning og design

    Tekniske prosedyrer basert på spesifikasjoner, utvikling av design fram til konstruksjon

    Utarbeidelse av jobbkort, materialuttak og oppfølging av leveranser

    Mekanisk ferdigstillelse, tilstandsvurdering, kvalitetskontroll og inspeksjon

    Dokumentasjon og LCI

Let’s talk

oystein.lea@kaefer.no

+47 454 11 565

Øystein Lea

Manager Engineering & Planning

Contact

Menu