Løftesystem tilpasset stillas

Stillas

Tradisjonelt har riggarrangement (løftebukker) bestått av stillasmateriell, hvor løftepunktene plasseres på vanger/vangeryttere. Denne løsningen kan være begrenset i forhold til vektberegning og dynamiske krefter som kan påvirke stillaset. Ved tyngre riggeoperasjoner blir ofte avanserte stillaskonstruksjoner valgt som metode med tilhørende ingeniørarbeid, noe som igjen krever både planlegging, tid og ressurser for ekstra dokumentasjon og bygging.

Let’s Talk

Fordeler

ENERGY Rig™

ENERGY Rig™ vil i mange tilfeller kunne løse disse utfordringene. Løfteredskapet er kompatibelt med stillas, og benyttes systemet i henhold til brukermanual vil man slippe selve ingeniørarbeidet i forbindelse med løftearrangement, noe som gjør løfteprosessen mer effektiv, kostbesparende, samt at risiko for feil-løft reduseres. Løftearrangementet innehar høy fleksibilitet, og kan også brukes alene eller i par.

    Opp til 4 tonn

    < 25kg

PDF

Last ned

Let’s talk

rune.eiane@kaefer.no

+47 901 03 235

Rune Eiane

Leder Utstyrsbase

Kontaktskjema

keyboard_arrow_up