Nyhet

Vi har åpnet nye fasiliteter

KAEFER Energy har dermed samlet alle våre fasiliteter på ett område ved å overta nabobygget til hovedkontoret og prefabrikasjonsverkstedet vårt på Forus (Geitaberget 15/17). Lokalene har blitt omfattende oppgradert og huser både verksted, aktiviteter innen ny teknologi, maskiner og opplæringsfasiliteter. Dette gir rom for enda bredere og tilpasset opplæringstilbud, i tillegg til å gi rom for testing og prøving av teknologiske nyvinninger.

Opplæringsfasiliteter for egne medarbeidere, så vel som eksterne aktører, er noe vi satser tungt på, og skal med dette blant annet oppnå redusert risiko- og øke sikkerheten for personellet ved arbeid i høyden.

Ved å samle bedriftsaktiviteter på én lokasjon, så vil vi oppnå synergier på tvers av prefabrikasjons-verkstedene, få økt samordning og effektivisering av slik som våre materialleveranser, og samtidig høste ESG-gevinster gjennom bl.a. redusert miljøbelastning.

(Bildet viser hovedkontor samt de nye fasilitetene. Stillas-lageret på ca. 10.000 m2 ligger til venstre for de nye fasilitetene, men er ikke med på bilde).

 

 

 

 

Nyhetsbrev
keyboard_arrow_up