Nyhet

Aibel tildeler KAEFER Energy to viktige kontrakter

Aibel har tildelt KAEFER Energy to kontrakter som begge vil starte i 2023. Det dreier seg om arkitekt- og isoleringsdisiplinene på Equinors modifikasjonsprosjekt Oseberg GCU og isolering på Penguin FPSO som kommer til Aibels verksted i Haugesund for siste klargjøring før installasjon offshore. Arbeidsomfanget er pr i dag ikke avklart. Den ankommer Haugesund i februar og vil bli liggende der noen måneder.

Oseberg GCU prosjektet vil for KAEFER Energy sin del, starte opp nærmere sommeren og pågå frem til vårparten 2024. Det vil sysselsette rundt 40 personer og i tillegg til selve arbeidsutførelsen, skal KAEFER Energy har ansvaret for jobbsetting, innkjøp og leveranse av materiell til egne disipliner.

KAEFER Energy setter stor pris på den tilliten Aibel utviser ved å tildele begge disse kontraktene til samme selskap i en tid med ressursknapphet innen olje- og gass industrien generelt og innen isoleringsdisiplinen spesielt. KAEFER Energy har de senere årene vist industrien at det er mulig å håndtere store prosjekter også i tider med ressursknapphet, og vil også i de nye kontraktene sørge for at Aibels prosjekter tilføres nødvendige personellressurser.

 

Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

offshore
Nyhetsbrev
keyboard_arrow_up