KAEFER ENERGY 
 
English   |   Norsk
English   |   Norsk

  KAEFER Energy har lang og omfattende erfaring innenfor overflatebehandling, både og on- og offshore. Vi gjennomfører alle typer overflateprosjekter og har kompetanse og rutiner som sikrer spesifisert kvalitet og fremdrift.

  Vår arbeidsstyrke består av kvalifisert personell, mange med fagbrev, FROSIO-sertifikat og erfaring med passiv brannbeskyttelse. KAEFER Energy har en stor utstyrspark som dekker alle behov innen fagområdet.

  KAEFER Energy tilbyr følgende tjenester innen overflatebehandling:

  • Ingeniørtjenester
  • Blåserensing/maling
  • Passiv brannbeskyttelse
  • UHT vannjetting
  • Metallisering
  • Inspeksjon
  • Fjerning av belegg ved hjelp av induksjon
  • PTFE-belegg
  • Subsea isolering

  KAEFER Energy er sertifisert i henhold til:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
   
  Country-websites