KAEFER ENERGY 
 
English   |   Norsk
English   |   Norsk

  KAEFER Energy har bred erfaring innenfor isolering på olje- og gassinstallasjoner, on- og offshore, også for LNG-anlegg. Som en tung og langsiktig aktør har selskapet bygd opp solid kompetanse og erfaring, som setter oss i en særstilling når det kommer til komplekse og omfattende utfordringer.

  KAEFER Energy tilbyr isolering og tjenester knyttet til:

  • Varme
  • Kulde
  • Støy
  • Brann
  • HVAC
  • Mantling av rør/kanaler
  • GRP (klikk på link for mer informasjon)
  • Oppmålere
  • Termiske og akustiske puter
  • Prefabrikkering
  • Kapsel og spesialløsninger
  • Isolering og innredning av containere

  KAEFER Energy har også et produksjonsverksted for prefabrikasjon av materiell. Les mer om prefabrikasjonsverkstedet her.
   
  Samarbeid med spesialister
  I mange tilfeller stilles det krav til isolering av både varme, kulde og støy på ett og samme objekt. Vi tilbyr komplette løsninger som ivaretar alle disse kravene. KAEFER Energy har en utviklingsavdeling som er involvert i å løse tekniske oppgaver- og utfordringer i tilknytning til våre prosjekter. Vi støttes også fra KAEFER konsernet og et bredt spekter av spesialister i over 40 land, som kan involveres i utvikling av ulike spesialtilpassede løsninger.

  Lokalmarkedet
  For bedrifter i Rogaland tilbyr KAEFER Energy isolering av tekniske anlegg, også til slike som ikke er relatert til olje- og gassindustri. Vi utfører oppdrag for den lokale VVS-bransjen, bygningsindustrien og landbasert prosessindustri. Vi løser isoleringsutfordringer på blant annet båter, meierier og tekniske rom i industribygg.

  KAEFER Energy er sertifisert i henhold til:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
   
  Country-websites