Ledig stilling

Prosjekt økonom

Generelt ansvar: Påse at tildelte prosjekter i selskapet har god økonomistyring og kontinuerlig fremme forbedringsprosesser.

 

Arbeidsoppgaver:

Ut over de arbeidsoppgaver som regnes som stillingsinnehavers normale arbeidsoppgaver, står arbeidstaker til disposisjon for arbeidsgiver i arbeidstiden. Det betyr at arbeidstaker kan bli satt til andre oppgaver enn de som er listet opp under.

 

 • Drive konstruktiv controlling som støttespiller for prosjektleder
 • Foreslå og bistå til gjennomføring av tiltak og rutiner for økt lønnsomhet
 • Utarbeide analyser, budsjett, prognoser og etterkalkyler
 • Analysere risikoelementer og etablere Best Case og Worst Case prognose
 • Koordinere budsjettarbeider og økonomisk planlegging
 • Etablere og vedlikeholde intern og ekstern økonomirapportering
 • Etablere kodestruktur og besørge kostnadsføring iht. etablerte budsjettnivå
 • Fakturering iht. kontraktsvilkår
 • Utarbeidelse av endringsordrer og vedlikehold av endringsregister
 • Koordinere timefangst for tildelte prosjekter
 • Oppfølging av kundefordringer på tildelte prosjekter
 • Delta i risikoanalyse av prosjekt

.

Kompetansekrav:

 • Høgskoleutdannet økonom med Bachelor innen økonomi /finans. Relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse.
 • Forståelse for viktige mekanismer i olje- og gassrelatert virksomhet.
 • Behersker Excel godt
 • Minimum 2 års erfaring fra entrepriser, kontraktsarbeid og prosjektrettet virksomhet.

For spørsmål til stillingen ta kontakt med : iris.margarita.hoie@kaefer.no . Tlf 900 81 588

 

Meny