KAEFER ENERGY 
 
English   |   Norsk
English   |   Norsk

  VISJON & VERDIER

  KAEFER Energy skal leve opp til kundens forventninger – hver gang.

  Kundens utfordringer skal ivaretas på en sikker og effektiv måte, gjennom løsningsorienterte, kompetansebaserte holdninger. De siste årene har Lean-metodikk blitt utviklet og implementert for å arbeide etter prinsippet «korteste vei til mål». Samtidig er det viktig å ivareta:

  • Kundens behov
  • Egne ansattes trygghet og behov for utvikling
  • Avtalt kvalitet og
  • Våre etiske normer

  Vårt handlingsmønster skal gi kunden trygghet for at det beste produktet blir levert uten at dette går på bekostning av mennesker, materiell eller miljø.

  Vi jobber kontinuerlig med å utvikle ansatte, organisasjon, tjenester og produkter i nært samarbeid med våre kunder og leverandører.

  KAEFERs RED-strategi skal styrke konkurranseevnen vår.

  Ved å være:

  R - Recognised (Anerkjent)
  E - Efficient (Effektiv)
  D - Different (Annerledes)  

  Recognised - (Anerkjent):

  • Fremme vårt gode omdømme
  • Tilby profesjonelle enhetlige tjenester og løsninger
  • Bidra til våre kunders suksess og fremme denne merverdien over hele verden

  Efficient - (Effektiv):

  • Ved kontinuerlig forbedring
  • Som et forent selskap
  • Dele beste praksis
  • Fokusere på å øke produktivitet og marginer

  Different - (Annerledes)

  • Skape merverdi for våre kunder og ansatte
  • Vår sterke etikk, gode løsninger, interne ekspertise, vår Lean-reise og som global aktør
   

  Visjon & Verdier

   
  Country-websites