KAEFER ENERGY 
 
English   |   Norsk
English   |   Norsk

  Prosjekttjenester leverer personell og materiell til forretningsenhetene; ISO Offshore og Onshore. I tillegg har avdelingen ansvar for mindre lokale prosjekter i Stavangerområdet.

  KAEFER Energy har et nytt og moderne verksted for prefabrikasjon innen isolering og HVAC i Stavanger, overflatebehandling i Verdal og innredningsprosjekter på Bryne. Vi tilbyr godt og effektivt utstyr for sikker og effektiv fabrikasjon. Vi ser det fordelaktig å komme inn tidlig i prosjektene siden vi har erfart at man på denne måten oppnår de beste og mest kostnadseffektive leveransene.

  KAEFER Energy tilbyr følgende tjenester og produkter:

  • Brannbokser, ventil og flensekasser
  • Alle typer mantling
  • Oppmåling
  • Termiske puter til flenser, ventiler og annet utstyr
  • Korrugerte plater til vindvegger, tank og fasade
  • Lydkassetter
  • Lydhabitat
  • Tag/skilt
  • Overflatebehandling/PTFE (teflonbelegg - i eget anlegg)
  • Syrebehandling
   

  Prosjekttjenester

   
  Country-websites