KAEFER ENERGY 
 
English   |   Norsk
English   |   Norsk

  Prosjekttjenester leverer personell og materiell til forretningsenhetene; Offshore- og Onshore-prosjekter. I tillegg har avdelingen ansvar for mindre lokale prosjekter i Stavangerområdet.

  KAEFER Energy har et nytt og moderne verksted for prefabrikasjon innen isolering og HVAC i Stavanger, overflatebehandling i Verdal med en malingshall som utfører alle typer forbehandling, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse. I nabobygget er det installert et eget anlegg for PTFE-belegning.

  KAEFER Energy har også produksjonshall på Bryne (Norge) med tilrettelagte forhold og kapasitet som håndterer stort aktivitetsnivå. KAEFER Energy er en av få europeiske leverandører av GRP, og på Bryne utføres det både prefabrikasjon, herding og maling av glassfiberarmert plast (GRP). Her foregår også produksjonen til ulike innredningsprosjekter. Vi tilbyr godt og effektivt utstyr for sikker og effektiv fabrikasjon. Vi ser det fordelaktig å komme inn tidlig i prosjektene siden vi har erfart at man på denne måten oppnår de beste og mest kostnadseffektive leveransene.

  KAEFER Energy tilbyr følgende tjenester og produkter:

  • Brannbokser, ventil og flensekasser
  • Alle typer mantling
  • Oppmåling
  • Termiske puter til flenser, ventiler og annet utstyr
  • Korrugerte plater til vindvegger, tank og fasade
  • Lydkassetter
  • Lydhabitat
  • Tag/skilt
  • Overflatebehandling/PTFE (teflonbelegg - i eget anlegg)
  • Syrebehandling
  • GRP
   

  Prosjekttjenester

   
  Country-websites