Page path:


Onshore-prosjekter

KAEFER Energy utfører ISO-vedlikehold på landanleggene Kårstø og på Mongstad. 

Rolf Ingebrigtsen

Rolf Ingebrigtsen

Direktør Onshore-prosjekter

+47 482 00040