KAEFER ENERGY 
 
English   |   Norsk
English   |   Norsk

  KAEFER Gruppen- på alle kontinent
  KAEFER er en globalt ledende leverandør av multidisipline tjenester innen isolering, tilkomst, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse og innredning, med en omsetning på på 1,7 milliarder EURO. Gruppens tre hovedsatsningsområder er industri, bygg & anlegg, marine & offshore. Hovedkontoret ligger i Bremen, Tyskland, med virksomhet i mer enn 40 land og sysselsetter 27 000 mennesker over hele verden ledet av Peter Edelmann. Du kan finne mer informasjon om KAEFER-konsernet her: www.kaefer.com

  KAEFER Energy
  KAEFER Energy har hovedansvaret for oppgaver tilknyttet olje- og gassvirksomhet i KAEFER Group. KAEFER Energy hadde i 2017 en omsetning på rundt 1,2 milliarder kroner, og har store utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, både on- og offshore.

  .

  HISTORIE

  KAEFER 100 år
  I 1918 etablerte tyske Carl Kaefer et selskap som spesialiserte seg på materialforsyning og isolasjonstjenester innen skipsbyggingsindustrien. Senere har selskapet vokst og ekspandert til nye markeder. I dag er KAEFER et av verdens ledende multidisipline selskap innen våre fag. Konsernet er nå etablert i mer enn 40 land. Les mer om KAEFER's historie her:

  KAEFER Energy
  I Norge var det isolering av LNG/LPG-skip som ble starten for KAEFER. I 1977 etablerte konsernet Kaefer Isoleringsteknikk AS, som tok oppdrag på disse skipene. Fra 1980 ble fokus gradvis rettet mot den raskt ekspanderende oljeindustrien.

   

  KAEFER Group

   
  Country-websites