KAEFER ENERGY 
 
English   |   Norsk
English   |   Norsk

  KAEFER Energy bruker betydelige ressurser på forskning og utvikling innen våre tjenester, ofte i samarbeid med våre kunder og leverandører. Kommunikasjon med våre operatører i felt er også et viktig verktøy for å kunne fange opp ideer og innspill med basis i deres hverdag, og er et godt grunnlag for nytenking og utvikling av grønne produkter med forbedrende HMS-potensial.

  En stor del av våre utviklingsprosjekter består i utvikling av nye isolasjonstekniske løsninger og produkter. Som en del av dette arbeidet investeres det mye i testing av produktene. Eksplosjons- og jetbranntester utgjør en vesentlig del av testingen, i tillegg til akustiske og termiske tester.

  Utvikling og forbedringer av metoder og utstyr er også et viktig satsingsområde hos oss. Støy, varme og vibrasjon er blant de største kildene til skader, sykdom og ulykker i prosessindustrien og våre disipliner er blant de yrkesgrupper som er mest utsatt.

  KAEFER Energy har utført flere studier med fokus på våre disipliners utsatte arbeidssituasjon, noe som har resultert i at støy, vibrasjon og varmeproblematikk har høy prioritet hos oss. Som et nyttig verktøy i vår produktutvikling har vi blant annet etablert et lydlaboratorium, der vi støytester produkter i henhold til NS-EN ISO 15665.

  KAEFER Energy benytter markedsledende programvare for å analysere og visualisere problemområder. Evaluering av energitap og visualisering av ulike isoleringsløsninger er også nyttige tjenester vi kan tilby våre kunder. Det er samfunnsøkonomisk ønskelig å begrense energiforbruket og de aller fleste virksomheter kan reduserer sitt forbruk radikalt med begrensede investeringer.

   

  Ingeniør- og tekniske tjenester

   
  Country-websites