KAEFER ENERGY 
 
English   |   Norsk
English   |   Norsk

  31.08.2018Fagdag for kunder[KAEFER ENERGY]
   KAEFER Energy inviterte til fagdag for kunder under ONS-uken.
   
   

  Formålet med fagdagen var å presentere våre spennende og fremtidsrettede initiativer som vil skape merverdi for alle parter i verdikjeden. Vi ønsket å gi våre kunder innsikt i vår utvikling og satsning, i tillegg til at dette også skulle være et «treffsted» for den gode diskusjonen og påfyll av ny kunnskap.

  Forbedring gjennom digitalisering
  Fagdagen startet med Trond Magne Susort (Lean-leder) sin introduksjon av temaet forbedring gjennom digitalisering. Vidar Larsen (prefab) arbeider på vår prefab i Stavanger, og han fortalte om hvordan KAEFER sin satsing på digitalisering oppleves i praksis. Som kjent er KAEFER Energy godt i gang med å ta i bruk nettbrett (og web-løsning), og vi ønsket å gi våre kunder et innblikk i utfordringer og status på utviklingen av systemet (DPMS), hvordan det bidrar til effektivisering av arbeidsprosesser, og demonstrere at systemet bidrar til en mer sømløs utførelse av arbeidsrutiner.

  Lean
  Neste tema var Tim Nøttveits (prosjektleder Troll) presentasjon av Lean. Han viste til KAEFER Energy sine prosessforbedringer, som både KAEFER Energy og våre kunder har høstet gode resultater av. Her fikk kunden vite mer om bakgrunnen for Lean-reisen, målstyrt forbedringsarbeid, tilhørende treningsprogrammer, samt oppnådde resultater.

  Korrosjon under isolasjon
  Også representanter fra KAEFER konsernet, «Corporate Innovation & Technical Excellence», med Thomas Rehberg i spissen, hadde et godt foredrag om korrosjon under isolasjon. Her ble «inhouse»-kapasitet synliggjort, samt hvilke teknologier og metoder vi fokuserer på for morgendagens løsninger.

  Klatring og tilleggstjenester
  Leif Tore Fredriksen (avdelingsleder tilkomst) hadde innlegg som omhandlet klatring og tilleggstjenester. Leif Tore presenterte tjenester som bedriften tilbyr i kombinasjon med klatrere, samt kapasitet innen faggrupper som; rigging, boltetrekking, mekanisk, elektro, NDT og tilhørende ingeniørtjenester.

  Produkter og tjenester
  Birger Susort (Disiplinleder Isolering) og Oddgeir Samuelsen (Disiplinleder Innredning) sørget for at kundene våre fikk vite mer om KAEFER Energys tjenester, produkter og produksjon, med spesielt fokus på GRP (kapsling av isolasjon ved bruk av glassfiber istedenfor tradisjonell stålkapsling). Equinor har spesifisert dette produktet som foretrukket kapslingsmateriale for hele Johan Sverdrup- og Johan Castberg-utbyggingene. KAEFER Energy er en av få leverandører av prefabrikkert GRP-kapsel i hele Europa. Også våre fabrikasjonsverksteder med tilhørende kapasiteter, samt produktserien ENERGY Products® ble beskrevet i deres presentasjon.

  Avslutningsvis var det omvisning på prefabrikasjonsverkstedet. Her fikk de se et verksted som er organisert etter beste Lean-ånd, og det ble hevdet at KAEFER Energy faktisk har det mest moderne og effektive prefabrikasjonsverkstedet av stål-kapsling i Norge. Birger Susort viste til viktige forbedringer innen moderne maskiner som effektiviserer stålkuttingsoperasjonene, programmering av spesialtilpassinger av isolasjonskasser, forbedret optimaliseringsprogram (materialbesparelser), bedret kuttesystem, osv. Det ble også lagt vekt på verkstedets kapasitet og fleksibilitet, med fokus på godt og profesjonelt håndverk, med effektive arbeidsprosesser og evnen til raske leveranser.

  Tilbakemeldinger fra våre kunder fra fagdagen er at de er imponert over kompetansen og engasjement til våre ansatte knyttet til forbedringsarbeid og innovasjon. Det ble uttrykt at KAEFER Energy er en allsidig leverandør med en lys fremtid.

   
   
  Country-websites