KAEFER ENERGY 
 
English   |   Norsk
English   |   Norsk

  ETTERLEVELSE OG BÆREKRAFT I KAEFER ENERGY

  I KAEFER Energy skal alle aktiviteter gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og interne retningslinjer. Det er hver enkelt ansatte sitt ansvar å etterleve disse prinsippene.

  Etterlevelse
  Alle ansatte skal etterleve etablerte krav knyttet til:

  • Etiske retningslinjer
  • KAEFER Code of Business Conduct

  Disse retningslinjene skal alltid være tilgjengelige for alle ansatte.

  Leverandører
  KAEFER Energy skal sikre etterlevelse i hele leverandørkjeden. Det er implementert prosesser for godkjenning og oppfølging av alle leverandører. Disse skal dessuten fylle ut og signere KAEFER Energys Supplier Declaration, for å sikre bevissthet, kunnskap og etterlevelse.

  Bærekraft
  KAEFER-konsernet er opptatt av bærekraftig utvikling, og utarbeider i den forbindelse årlige Sustainability Reports. Ta gjerne en titt på rapporten her.

  Kontakt
  Ved spørsmål eller rapportering av mulige brudd på lovgivning eller retningslinjer, kan følgende kontaktes:

   

  Etterlevelse og bærekraft

   
  Country-websites